Kết quả 1 đến 6 của 6
 1. #1
  Administrator
  Ngày tham gia
  Jan 2006
  Vị trí hiện tại
  Đà Nẵng
  Bài viết
  1,905

  Phóng sự ảnh về buổi giao lưu 20 năm Khoa Xây dựng Cầu đường

  #ed_op#img src="http://www.dut.edu.vn/hai/30namXD/Albums/Album1/Large/DSC_0009.jpg"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_c l##ed_op#br#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#br#ed_cl #Các vị khách quý thăm gian triển lãm của Khoa Xây dựng Cầu đường#ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#im g src="http://www.dut.edu.vn/hai/30namXD/Albums/Album1/Large/DSC_0002.jpg"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_c l#Quang cảnh nhộn nhịp tại khu vực gian triển lãm Khoa Xây Dựng Cầu Đường#ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#img src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/1/8/O/149188159O875268606.jpg"#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl#Đúng 11:30, các đại biểu bắt đầu tập trung về sân giao lưu của Khoa Xây dựng Cầu đường-Đông vui như trẩy hội#ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#img src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/1/8/O/149188213O093661581.jpg"#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl#Tiếp đón các vị đại biểu và khách quý của Khoa XDCĐ#ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op #img src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/1/8/O/149188204O218561692.jpg"#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#img src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/1/8/O/149188262O640761204.jpg"#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl#Các phóng viên bachkhoadanang.net đã sẵn sàng cho việc kết nối mạng toàn cầu !!!#ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl# #ed_op#img style="width: 619px; height: 409px;" src="http://www.dut.edu.vn/hai/30namXD/Albums/Album1/Large/DSC_0083.jpg"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl#Thầy Lê Văn Lạc, Chủ nhiệm Khoa Xây dựng Cầuđườngđọc diễn văn khai mạc#ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#img src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/1/8/O/149188378O350534615.jpg"#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl#Đã kết nối được với Thầy Hoàng Phương Hoa ở Canada và đầu cầu Thành phố Hồ Chí Minh#ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#img src="http://www.dut.edu.vn/hai/30namXD/Albums/Album1/Large/DSC_0081.jpg"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl#(Còn tiếp)#ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl#

 2. #2
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Jan 2006
  Vị trí hiện tại
  Vietnam
  Bài viết
  184

  Đường truyền chán thật

  #ed_op#DIV#ed_cl#Tối nay định giải bày nhiều điều nhưng đường truyền chán quá, chập chờn...Trong khiwireless báo signal strength là very good. Hẹn ngày mai vậy#ed_op#IMG src="http://www.bachkhoadanang.net/forum/richedit/smileys/a2.gif" border=0#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl#

 3. #3
  Administrator
  Ngày tham gia
  Jan 2006
  Vị trí hiện tại
  Đà Nẵng
  Bài viết
  1,905
  #ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/4/1/O/149416408O002913378.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#TS TRần Đình Quảng, Giám đốc Phân viện Miền Trung#ed_op#BR#ed_cl#Viện KHCN GTVT phát biểu chúc mừng thay mặt khách mời#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/4/1/O/149416442O072791563.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Nguyễn Thanh Trà, cựu SV 93X3 (Ban QLDA85)#ed_op#BR#ed_cl#đại diện cựu SV phát biểu#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op #IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/1/9/O/149195871O588098652.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Bắt đầu tiệc giao lưu - văn nghệ#ed_op#BR#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/4/1/O/149416460O521454556.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Nụ cười tươi của Thầy Đặng Việt Dũng-Giám đốc Sở GTCC Tp Đà Nẵng#ed_op#BR#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/1/9/O/149196148O659177274.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Cô Thái Lan và Thầy Thọ góp vui văn nghệ#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/1/9/O/149196039O235015781.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Quangdn đang giới thiệu về Diễn đàn bachkhoadanang.net #ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/5/3/O/149535301O139018077.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Dàn đồng ca 86X3-Khoá đầu tiên với ca khúc "hít trái mái, đô zem..." Hái trái mít đem dô#ed_op#IMG src="http://www.bachkhoadanang.net/forum/richedit/smileys/Teasing/10.gif" border=0#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/5/3/O/149535492O148012883.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Dàn đồng ca 87X3 với nhạc phẩm "Bụi phấn"#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/2/0/O/149204272O806475760.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Đang giao lưu trực tuyến với các đầu cầu Ca na đa và Tp HCM#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/1/9/O/149196260O307565890.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Tập thể lớp 90X3 tham gia văn nghệ#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/1/9/O/149196306O966539527.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Trung đội 91X3 với "Hành khúc ngày và đêm"#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/1/9/O/149196352O104051367.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Dàn đồng ca "chất lượng cao" 92X3#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/1/9/O/149196400O941402117.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#1...2...3...zô #ed_op#IMG src="http://www.bachkhoadanang.net/forum/richedit/smileys/Word_Greetings/1.gif" border=0#ed_cl#- Đúng điệu Bách Khoa#ed_op#IMG src="http://www.bachkhoadanang.net/forum/richedit/smileys/Positive/positive1.gif" border=0#ed_cl##ed_op#IMG src="http://www.bachkhoadanang.net/forum/richedit/smileys/Positive/positive1.gif" border=0#ed_cl##ed_op#IMG src="http://www.bachkhoadanang.net/forum/richedit/smileys/Positive/positive1.gif" border=0#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op #IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/1/9/O/149196376O100633396.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Tốp ca 99X3#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op #IMG src="http://photo-origin.tickle.com/image/149/1/9/O/149196440O561899611.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Cùng hát nào!!!#ed_op#BR#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#H1#e d_cl#Hot : Trích tường thuật nóng của các PV bachkhoadanang.net#ed_op#/H1#ed_cl#C.Nhật 17 9, 2006 12:47 pm#ed_op#SPAN#ed_cl# #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN#ed_cl# #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op# P class=MsoNormal style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl#Không thể tưởng tượng được không khí cuồng nhiệt lúc này.#ed_op#BR#ed_cl#Quyền điều khiển của MC Phương #ed_op#ST1:COUNTRY-REGION w:st="on"#ed_cl##ed_op#ST1:PLACE w:st="on"#ed_cl#Nam#ed_op#/ST1:PLACE#ed_cl##ed_op#/ST1:COUNTRY-REGION#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl#đã bị “chiếm đoạt” bởi các cựu SV. #ed_op#/P#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl#Hiện tại cô Thái Lan đang được “phỏng vấn nóng” bởi PV#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl#Nguyễn Lan của bachkhoadanang.net#ed_op#/P#ed_cl##ed_op#O:P#ed_cl##ed_op#/O:P#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT-STYLE: italic"#ed_cl#Trích sơ bộ:#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op# P class=MsoNormal style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl#PV: Cô nguyên là GV ngoại ngữ chuyển sang Khoa XD Cầu Đường.#ed_op#BR#ed_cl#Cô có nhận xét gì về Thầy trò Khoa XD Cầu đường không ạ#ed_op#/P#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl#Cô Lan: Sinh viên khoa CD rất “quậy” và các thầy thì cũng#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl#rất là chịu chơi !!!! (Quá đã)#ed_op#/P#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl#.….#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#H1 style="FONT-WEIGHT: normal"#ed_cl##ed_op#FONT size=2#ed_cl#C.Nhật 17 9, 2006 1:01 pm#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#FONT size=2#ed_cl##ed_op#SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#FONT size=2#ed_cl##ed_op#SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#FONT size=2#ed_cl##ed_op#SPAN#ed_cl# #ed_op#BR#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/H1#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl#“Cuộc vui nào cũng đến giờ tàn” có một vài ý kiến như vậy.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl#Nhưng thầy Nguyễn Biên Cương (nbc) đã có phát biểu rằng: “Khoa XD CĐ đi sau các#ed_op#BR#ed_cl#khoa XD khác 10 năm, đi sau nên phải về sau!!!#ed_op#/P#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl#Nghe choáng quá.!!!#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#H1#ed_cl##ed_op #FONT size=2#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT-WEIGHT: normal"#ed_cl#C.Nhật 17 9, 2006 1:08 pm#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN#ed_cl# #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#SPAN#ed_cl##ed_op#FONT size=2#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl# #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/H1#ed_cl##ed_op#SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl#Đây là Diễn đàn trực tuyến phục vụ buổi lễ 30 năm khoa Xây#ed_op#BR#ed_cl#Dựng, 20 năm khoa Cầu Đường. Chúng tôi xin được thông báo 1 tin mới!!! Hội khoa hôm nay chưa có ấn định giờ kết thúc. Đó là QĐ của Thầy Lê Văn Lạc trong sự hưởng ứng "cuồng nhiệt" của toàn thể cựu SV và SV trong khoa.#ed_op#/P#ed_cl##ed_op#O:P style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl##ed_op#/O:P#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl#C.Nhật 17 9, 2006 1:35 pm #ed_op#BR#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl#Hiện nay đã là 13h30', nhưng không khí hội hè vẫn còn rất “nóng”, cuộc vui chưa biết lúc nào mới kết thúc. Tuy mỗi người đều có công việc riêng nhưng #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT-SIZE: 10pt" ;="" roman="" new="" times=""#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT-WEIGHT: bold"#ed_cl#hôm nay thì#ed_op#/SPAN#ed_cl#.....#ed_op#B#ed_cl##ed_op#SPAN style="COLOR: red"#ed_cl#day of paradise#ed_op#/SPAN#ed_cl# !!!#ed_op#/B#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl#

 4. #4
  Administrator
  Ngày tham gia
  Jan 2006
  Vị trí hiện tại
  Đà Nẵng
  Bài viết
  1,905
  #ed_op#DIV#ed_cl#
  #ed_op#DIV#ed_cl#Tối nay định giải bày nhiều điều nhưng đường truyền chán quá, chập chờn...Trong khiwireless báo signal strength là very good. Hẹn ngày mai vậy#ed_op#/DIV#ed_cl#
  #ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Cái tội dùng ké miễn phí, còn than nỗi gì#ed_op#IMG src="http://www.bachkhoadanang.net/forum/richedit/smileys/Shocked/2.gif" border=0#ed_cl#he he he#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Đùa chứ giờ thì mạng zô ào ào, nhưng buồn ngủ qué rùi. Đành tạm biệt vậy.#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl#

 5. #5
  Junior Member
  Ngày tham gia
  Sep 2006
  Vị trí hiện tại
  Đà Nẵng
  Bài viết
  8
  #ed_op#DIV#ed_cl#Hôm qua mấy anh vất vả quá nhỉ!#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Làm việc liên tục mà không có chút gì "bỏ bụng" cả vì hai tay không có thời gian rảnh rỗi (vì gõ máy tính chứ không phải ... #ed_op#IMG src="http://www.bachkhoadanang.net/forum/richedit/smileys//0.gif" border=0#ed_cl#).#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Xong việc rồi thấy mấy anh đói meo tội ơi là tội!#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl#

 6. #6
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Jan 2006
  Vị trí hiện tại
  Vietnam
  Bài viết
  184

  Bổ sung vào bộ sưu tập ảnh

  #ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#IMG src="http://img172.imageshack.us/img172/9199/dsc05677wx0.jpg"#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#Tình cảm của thầy cô trong khoa đối với học trò của mình, vòng tay nào thể hiện hếtđược...#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl#

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. Chùm ảnh về Đại Lễ 30 năm Khoa BKĐN
  Bởi PV-BKDN1 trong diễn đàn Kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Xây dựng
  Trả lời: 6
  Bài cuối: 20-09-2006, 09:39 PM
 2. Chú ý - Chương trình điểm tin và giao lưu trực tuyến lễ Kỷ niệm 20 năm Khoa XDCĐ-ĐHBKĐN
  Bởi Quangdn trong diễn đàn Kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Xây dựng
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 15-09-2006, 09:45 PM
 3. Tin nóng hổi-Chương trình điểm tin và giao lưu trực tuyến 20 năm Khoa XDCD-ĐHBK ĐN
  Bởi Quangdn trong diễn đàn Kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Xây dựng
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 15-09-2006, 09:18 PM
 4. Mời gởi bài viết hưởng ứng Kỷ niệm 30 năm ngày Hội Khoa
  Bởi Quangdn trong diễn đàn Kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Xây dựng
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 12-09-2006, 06:28 PM
 5. Kỷ niệm 30 năm Khoa Xây Dựng Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
  Bởi Quangdn trong diễn đàn Kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Xây dựng
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 12-09-2006, 11:21 AM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  
 
 
Copyright © 2000 - 2008, YourSiteForums.com. All Rights Reserved.
No Duplication Permitted! CompleteVB skins shared by PreSofts.Com
CompleteVB skins shared by PreSofts.Com