LỚP 93X3B

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ VÀ CƠ QUAN CÔNG TÁC ĐIỆN THOẠI
1 Đồng Quốc Anh 0905.152.345
2 Hà Văn Bình Trường phòng KT- Cty cổ phần XDCT 545 0983.404.200
3 Ngô Đắc Bửu T.Phòng KT- Cty cổ phần XDGT T.T.Huế 0913.427.149
4 Nguyễn Văn Công PGĐ - Cty TVTK B.R 0903.043.001
5 Nguyễn Thế Cường Công ty cổ phần CTGT 512 0983.511.260
6 Lê Tiến Đạt
7 Phan Văn Dũng Trung Tâm thí nghiệm Đường bộ 5 0905.505.475
8 Lê Thanh Hải Cty CP TVXDCT 533-C.N tại HCM 0913.459.112
9 Phạm Minh Hải Công ty cổ phần CTGT 512 0913.403.172
10 Trần Xuân Hải Công ty cổ phần CTGT 504
11 Huỳnh Văn Hộ T.Phòng KCS Cty TVTK CTGT Q.Nam 0913.419.017
12 Lê Viết Hùng PGĐ Công ty CP TVTK T.T.Huế 0914.425.269
13 Ngô Quốc Hưng PP TK1-Cty Cổ phần Tư vấn XD CTGT 5 0914.020.089
14 Trần Bảo Hưng Cty cổ phần XDGT T.T.Huế
15 Nguyễn Phúc Huynh T.Phòng TK Đường Cty TVGT Quảng Trị 0913.411.299
16 Hồ Văn Hùng P.P Kỹ thuật Cty C.T Giao thông Đà Nẵng 0914.199.188
17 Phan Văn Lợi Trường cao đẳng Giao thông Vận tải II 0914.083.384
18 Phạm Long Phó phòng KT- Cty cổ phần XDCT 545 0914.083.384
19 Trần Trung Nghĩa Công ty Cổ phần Tư vấn XD CTGT 5 0913.431.831
20 Nguyễn Hoàng Nguyên BQL Các Dự án Quảng Bình 0913.013.989
21 Lê Hồng Phong P.P Kỹ thuật Cty C.T Giao thông Đà Nẵng 0913.494.803
22 Lê Thanh Phong 0982.945.667
23 Nguyễn Đình Phong BQL Dự án Cảng Kỳ Hà 0913.485.572
24 Nguyễn Quốc Phong Công ty Cổ phần Tư vấn XD CTGT 5 0913.422.708
25 Nguyễn Thanh Phong P.P Kỹ thuật Tổng 5 0913.404.854
26 Nguyễn Viết Quang Công ty Tư vấn GT Quảng Trị
27 Nguyễn Thanh Sang BQL Dự án đường bộ V 0913.477.424
28 Hùynh Sanh Công ty QLXDCT Đô thị Quảng Nam 0913.430.591
29 Lê Quang Thắng Phó phòng KT- Cty cổ phần XDGT T.T.Huế 0913.410.528
30 Ngô Đình Thành Cty XD cầu phà - Sở GTCC TPHCM 0913.666.926
31 Trần Tiến Thanh PGD-Cty CP TVXDCT 533-C.N tại HCM 0913.644.904
32 Đoàn Đại Thí 0918.490.344
33 Hồ Phú Thương Ban QLDA Xây Dựng Đà Nẵng 0983.405.485
34 Võ Văn Tiến Ban QLDA Sơn Trà Điện Ngọc 0914.301.666
35 Nguyễn Thanh Trà Phó ban QLDA 85, BGTVT 0985.001.108
36 Nguyễn Hoàng Vĩnh Khoa XD Cầu Đường - Trường ĐHBK ĐN 0914.418.918
37 Trịnh Quang Vinh TP TK1 -Cty TVTK CTGT Quảng Nam 0913.431.944