hi anh cá gỗ,#ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#img src="/forum/richedit/smileys/11.gif" border="0"#ed_cl# #ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl#Lúc anh ra trường thì em vào trường, rất vui được quen biết anh!#ed_op#br#ed_cl#Thế bây giờ sao không ở Đà thành vây anh.#ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_c l##ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl#