Thành phố Đà nẵng đang có ý định làm nhiều hầm đô thị, cả loại chui qua nút giao thông,cả loại chui qua sông Hàn và nghe đâu là cả tuyến hầm chui qua sân bay. Xin được lần lượt chia sẻ các tài liệu về chủ đề Hầm, đã được các Nhà Tư vấn trình bày trong buổi Hội thảo Quốc tế về khai thác hầm đường bộ bền vững tổ chức ở Đà Nẵng cách đây 3 năm...Cái đầu tiên là của Nhà Tư vấn đến từ Pháp

https://www.facebook.com/quang.maitr...39697936064897