Kết quả 1 đến 4 của 4
 1. #1
  Administrator
  Ngày tham gia
  Jan 2006
  Vị trí hiện tại
  Đà Nẵng
  Bài viết
  1,905

  Tin buồn: GS.TS NGUYỄN TRƯỜNG TIẾN ĐỘT NGỘT QUA ĐỜI

  #ed_op#h3 class="post-title entry-title"#ed_cl#Tin buồn: GS.TS NGUYỄN TRƯỜNG TIẾN ĐỘT NGỘT QUA ĐỜI#ed_op#br#ed_cl##ed_op#/h3#ed_cl##ed_op#div class="post-body entry-content" id="post-body-3301995885404187210"#ed_cl##ed_op#div class="post-body entry-content" id="post-body-2176461131546712731"#ed_cl##ed_op#div class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"#ed_cl##ed_op#div style="margin: 0in; text-align: center;" align="center"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#div class="post-body entry-content" id="post-body-5387387892082941340"#ed_cl##ed_op#div style="font-family: Arial,Helvetica,sans-serif;" align="center"#ed_cl##ed_op#table class="MsoNormalTable" style="width: 465px;" border="1" cellpadding="0" cellspacing="5"#ed_cl##ed_op#tbody#ed_cl##ed_op#tr #ed_cl# #ed_op#td style="padding: 3.75pt;"#ed_cl##ed_op#div style="text-align: center;"#ed_cl##ed_op#span style="color: white;"#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#span style="color: white;"#ed_cl##ed_op#a href="http://3.bp.blogspot.com/-f0O0iN-xemk/VD_hPZq3XYI/AAAAAAAAAT4/vHeoGCFMW6k/s1600/GSTien.jpg" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"#ed_cl##ed_op#img src="http://3.bp.blogspot.com/-f0O0iN-xemk/VD_hPZq3XYI/AAAAAAAAAT4/vHeoGCFMW6k/s1600/GSTien.jpg" border="0" height="400" width="290"#ed_cl##ed_op#/a#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#span style="color: white;"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div style="color: black; text-align: center;"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#div class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"#ed_cl##ed_op#span style="font-family: " trebuchet="" ms",sans-serif;="" font-size:="" x-large;"=""#ed_cl#TIN BUỒN#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#b#ed_cl#Chúng tôi vô cùng#ed_op#br#ed_cl#xúc động và kính tiếc báo tin:#ed_op#span class="5yl5"#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op# span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl#Giáo sư, Tiến sĩ#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#span style="font-family: Verdana,sans-serif;"#ed_cl##ed_op#span style="font-size: large;"#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl#NGUYỄN TRƯỜNG TIẾN#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$10:0"#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$12:0"#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$18:0"#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$10:0"#ed_cl##ed_op#b#ed_c l##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$12:0"#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$18:0"#ed_cl#Chủ tịch Hội Cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình VN#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl#Sinh#ed_op#span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$10:0"#ed_cl# ngày: 18/6/1950#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$12:0"#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#div style="text-align: justify;"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$12:0"#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl#Quê quán: Khương Hạ, Q. Thanh Trì, #ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl#(nay là Khương Đình,#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl#Q. Thanh Xuân), Hà Nội.#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$12:0"#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$18:0"#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$12:0"#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$18:0"#ed_cl#Nơiở : Số 9, ngõ 44, phố Hàm Tử Quan, Hà Nội.#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl#Nguyên #ed_op#span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$12:0"#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$18:0"#ed_cl# Phó Tổng giám đốc Tổng công ty xây dựng Hà Nội, Nguyên Giám đốc Công ty phát triển kỹ thuật xây dựng, Nguyên Trưởng phòng Địa kỹ thuật - Viện khoa học công nghệ xây dựng, Chủ tịch Hội cơ học đất và Địa kỹ thuật công trình Việt Nam (VSSMGE).#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"#ed_cl##ed_op#div style="text-align: justify;"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#blockquote class="tr_bq"#ed_cl##ed_op#span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$12:0"#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl#đã từ trần hồi 11h20 ngày 16/10/2014 (tức ngày 23 tháng 9 năm Giáp Ngọ) tại Bệnh viện Vinmex, Hà nội,#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/blockquote#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#div style="text-align: center;"#ed_cl##ed_op#span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".bu.$mid=11413471318204=2118f1922360bf6c0 12.2:0.0.0.0.0.0.$end:0:$12:0"#ed_cl##ed_op#span class="5yl5"#ed_cl#Hưởng thọ 65 tuổi.#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#div class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#span data-ft="{" tn":"k"}"="" data-reactid=".im.1:3:1:$comment10154748807530068_10154 749124885068:0.0.$right.0.$left.0.0.1:$comment-body"#ed_cl##ed_op#span class="UFICommentBody" data-reactid=".im.1:3:1:$comment10154748807530068_10154 749124885068:0.0.$right.0.$left.0.0.1:$comment-body.0"#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".im.1:3:1:$comment10154748807530068_10154 749124885068:0.0.$right.0.$left.0.0.1:$comment-body.0.$end:0:$2:0"#ed_cl#Lễ viếng từ 12h15 đến 14h15, thứ BA ngày 21/10/2014 #ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#span data-ft="{" tn":"k"}"="" data-reactid=".im.1:3:1:$comment10154748807530068_10154 749124885068:0.0.$right.0.$left.0.0.1:$comment-body"#ed_cl##ed_op#span class="UFICommentBody" data-reactid=".im.1:3:1:$comment10154748807530068_10154 749124885068:0.0.$right.0.$left.0.0.1:$comment-body.0"#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".im.1:3:1:$comment10154748807530068_10154 749124885068:0.0.$right.0.$left.0.0.1:$comment-body.0.$end:0:$2:0"#ed_cl#tại Nhà tang lễ Bộ QP số 5 Trần Thánh Tông, HN.#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#span data-ft="{" tn":"k"}"="" data-reactid=".im.1:3:1:$comment10154748807530068_10154 749124885068:0.0.$right.0.$left.0.0.1:$comment-body"#ed_cl##ed_op#span class="UFICommentBody" data-reactid=".im.1:3:1:$comment10154748807530068_10154 749124885068:0.0.$right.0.$left.0.0.1:$comment-body.0"#ed_cl##ed_op#span data-reactid=".im.1:3:1:$comment10154748807530068_10154 749124885068:0.0.$right.0.$left.0.0.1:$comment-body.0.$end:0:$2:0"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl#Hóa thân về cõi vĩnh hằng tại Đài hóa thân Hoàn Vũ, HN.#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#div style="text-align: center;"#ed_cl#* * *#ed_op#br#ed_cl##ed_op#div style="text-align: justify;"#ed_cl##ed_op#span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#b#ed_cl#Anh em bạn bè, đồng nghiệp và học trò đều bàng hoàng trước tin Giáo sư ra đi đột ngột!#ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#span style="font-size: small;"#ed_cl##ed_op#b#ed_cl#Xin nghiêng mình chia buồn cùng gia đình và thân hữu của Giáo sư trước mất mát vô cùng lớn lao này!#ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/td#ed_cl##ed_op#/tr#ed_cl##ed_op#/tbody#ed_cl##ed_op#/table#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#a href="https://www.blogger.com/null" name="more"#ed_cl##ed_op#/a#ed_cl#

 2. #2

 3. #3
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Jul 2006
  Vị trí hiện tại
  Vietnam
  Bài viết
  294

  Xin Tiễn Biệt Giao Sư

  Tễu mỗ buổi tối qua "ôm đời ngủ muộn, để sáng mai"... dậy đầu vẫn còn lâng lâng, trong cái trạng thái đó Tễu mỗ nghe hung tin về GS. Và... dường như cái cảm giác bay bay trong Tễu đã tạo đà cho những hình ảnh của GS chạy về từ miền ký ức của Tễu một cách sinh động hơn. Tễu mỗ không thuộc lớp người ở hàng "Tri thức" để được học, được GS chỉ dạy trực tiếp, Tễu chỉ là một cái chấm nhỏ trong vô số nhưng ngưởi thỉnh giảng từ những cuộc trao đổi nói chuyện cùng GS, ấy vậy... trong Tễu vẫn dành cho GS một vị trí của sự kính trọng thực thụ.#ed_op#br#ed_cl#Ai rồi cũng đến lúc chiêm nghiệm cuộc đời mình trong sâu lắng của những quan điểm, những minh triết cá nhân từ thế giới quan, và trong thế giới siêu nhiên ấy biết đâu lại mang đến cho mỗi tâm hồn một sự khoan dung, một niềm tin, hay một tình yếu để sống để công hiến cho khát vọng, cho ước mơ và tạo dựng một nhân cách trước cuộc đời.#ed_op#br#ed_cl#Nào lại đây các huynh đệ của Tễu, nào cung Tễu nghe lại ca khúc "Vết lăn Trầm" của Trịnh Công Sơn , nào hãy cùng Tễu tĩnh lại 1 phút...phải ! 1 phút thôi để cùng Tễu cảm nhận ca từ "Đợi chờ năm làm gió.....qua truông thiên đường". Nào ! Huynh đệ ta hãy cười khẩy vào cái thói đểu giả, mê muội của một đám dị nhân đang lẫn trong cái lớp người được xem là "Tri thức", hãy tha thứ cho họ bởi họ không đủ nhận thức để điều chỉnh hình vi để biết đối nhân xử thế một cách đúng mực.#ed_op#br#ed_cl#Nào các huynh đệ của Tễu ...Nào! cùng Tễu nghiêng mình kính cẩn tiễn đưa GS Tiến về với tổ tiên.#ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#div align="center"#ed_cl##ed_op#img src="https://lh6.googleusercontent.com/-beGrtTT1Fhs/VEHlLyRLSkI/AAAAAAAADIw/hBJJAqs56ac/w779-h518-no/DSC00380.JPG"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_c l##ed_op#img src="https://lh4.googleusercontent.com/_OZyIt49iwnPyddElwt0kdgCmgc8Ea_qt6kgKQeyW-Q=w881-h518-no" height="455" width="777"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl# #ed_op#img src="https://lh3.googleusercontent.com/SVO5SDH-c7LS6IKeNEkyjVsVgTViTq2lRmDbaEh6s1A=w921-h518-no" height="441" width="782"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl# #ed_op#/div#ed_cl#

 4. #4
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Feb 2006
  Vị trí hiện tại
  Đà Nẵng
  Bài viết
  1,373
  Đời người như bóng câu qua cửa số. #ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl#Kính cẩn nghiêng mình đưa tiễn GS về cõi vình hằng. #ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl#

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. Bàn về nguyên nhân gây hư hỏng mặt đường bê tông nhựa
  Bởi Quangdn trong diễn đàn Công Nghệ Bê tông Nhựa
  Trả lời: 8
  Bài cuối: 02-01-2014, 10:53 PM
 2. Lún - Nguyên nhân và biện pháp
  Bởi Quangdn trong diễn đàn Địa Kỹ thuật - Nền và Móng Công trình
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 15-12-2010, 10:59 AM
 3. Bê tông nhẹ : Cách chế tạo và nguyên liệu sản xuất nó
  Bởi DC88 trong diễn đàn Góp ý, Khiếu nại & Trưng cần dân ý
  Trả lời: 39
  Bài cuối: 14-11-2009, 10:48 AM
 4. Nhớ Giáo sư Nguyễn Hoàng Phương
  Bởi KSCH trong diễn đàn Góc cho bạn ưa đam mê
  Trả lời: 1
  Bài cuối: 24-09-2007, 10:15 PM
 5. Thơ Nguyễn Bính đâu rồi?
  Bởi nbc trong diễn đàn Thùng rác
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 30-11-2006, 09:50 PM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  
 
 
Copyright © 2000 - 2008, YourSiteForums.com. All Rights Reserved.
No Duplication Permitted! CompleteVB skins shared by PreSofts.Com
CompleteVB skins shared by PreSofts.Com