#ed_op#blockquote type="cite" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: arial, sans-serif; font-size: 12.571428298950195px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div dir="ltr" style="font-family: Calibri, 'Segoe UI', Meiryo, 'Microsoft YaHei UI', 'Microsoft JhengHei UI', 'Malgun Gothic', 'Khmer UI', 'Nirmala UI', Tunga, 'Lao UI', Ebrima, sans-serif; font-size: 12pt;"#ed_cl##ed_op#div class="gmail_quote"#ed_cl##ed_op#blockquote style="margin: 0px 0px 0px 0.8ex; padding-left: 1ex; border-left-color: rgb(204, 204, 204); border-left-width: 1px; border-left-style: solid;"#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"#ed_cl##ed_op#div style="display: block;"#ed_cl##ed_op#div style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12pt;"#ed_cl##ed_op#div style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12pt;"#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed _op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##e d_op#div#ed_cl##ed_op#blockquote style="margin: 0px 0px 0px 0.8ex; padding-left: 1ex; border-left-color: rgb(204, 204, 204); border-left-width: 1px; border-left-style: solid;"#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"#ed_cl##ed_op#div style="display: block;"#ed_cl##ed_op#div style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12pt;"#ed_cl##ed_op#div style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12pt;"#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed _op#div#ed_cl##ed_op#div style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12pt; background-color: rgb(255, 255, 255);"#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#span#ed_cl#T ng hoa đang nở đến mọi nhà#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div style="display: block;"#ed_cl##ed_op#div style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12pt;"#ed_cl##ed_op#div style="font-family: HelveticaNeue, 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, 'Lucida Grande', sans-serif; font-size: 12pt;"#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed _op#div dir="ltr"#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#span style="color: rgb(38, 114, 236); font-size: 32px; background-color: rgb(252, 229, 205);"#ed_cl##ed_op#b#ed_cl#.Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc.#ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_o p#div dir="ltr"#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl# #ed_op#div#ed_cl##ed_op#div dir="ltr"#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div dir="ltr"#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div dir="ltr"#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl# #ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl ##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_c l##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_ cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed _cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#e d_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#div# ed_cl##ed_op#div#ed_cl##ed_op#h1 style="color: rgb(0, 0, 0);"#ed_cl##ed_op#span style="color: rgb(51, 51, 51); font-size: 18px;"#ed_cl#Khoảnh khắc rực rỡ và đẹp nhất trong cuộc đời một bông hoa đã được lưu lại chỉ trong một vài khung hình.#ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/h1#ed_cl##ed_op#h1 style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 18.39px;"#ed_cl##ed_op#span style="color: rgb(76, 118, 162); font-size: 32px;"#ed_cl##ed_op#/span#ed_cl##ed_op#/h1#ed_cl##ed_op#div style="padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 16px; font-weight: normal;"#ed_cl##ed_op#div style="padding: 0px;"#ed_cl#Tất cả các bức hình động ngoạn mục này đều được tách ra từ đoạn video time-lapse của nghệ sĩ người Nhật Bản Yutaka Kitamura có một cái tên rất kỳ lạ là "Touched by Strangers" (Tạm dịch: Xúc động bởi người lạ). Sau đó, chúng đã được đưa lên trang mạng xã hội Tumblr, kèm theo một vài dòng thơ đầy xúc cảm của nhà thơ Shane Koyczan: "Tôi ngồi trước những bông hoa, hy vọng rằng chúng sẽ chỉ cho tôi về nghệ thuật "bừng nở"". Quả thực, lời thơ đã làm cho các bức ảnh có ý nghĩa sâu sắc hơn và tăng thêm xúc cảm cho người xem về những hình ảnh động rất tuyệt vời này.#ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div style="padding: 0px;"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#div style="padding: 0px; text-align: center;"#ed_cl##ed_op#img alt="Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc 1" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/qPjJOUJTNKh6Rx9MQqgemHCkydUXiygKh2Oq5IJLmXxOqbjwX-O9E1w995s7jjdl2gxv514Az-LLXvba6rGQzhijFaWc5BjYBeCqOE1bxoce4GjJybTJFqwQqtgw 3pgo3CVTNA4SyFwmT60C_Mfqu-HKzHipio6aRkWUJqQ3B8vlliqrZ10_tjHWvDVksJw0-9MM0dnNMzDEJapHn6YjMw=s0-d-e1-ft#http://k14.vcmedia.vn/k:dpA6uSv3GtBzvbRT7Y4EBtfN37yCA/Image/2014/02/h1-d9a14/chum-anh-dong-tuyet-dep-cua-nhung-bong-hoa-dang-khoe-sac.gif" style="border-width: 0px;"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#img alt="Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc 2" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/l20uxMEWc798ERSmY1usvQd2xsrwslBcHEkTJ3TjA-OlKY2eTwX0SbFVvPzTQ3Is1aMjhVUx7_RdkVlhiOPAgYi84mRr 4GvVVPVboMa_1wMDg8q3t2sq7aQaV_prDDuP7YmcYnWeuwsrNo Tpv4d-LhAURJBflmdyQpwGH_c7qhQJeVe1mxuzerH09OfJt6e7lyM68w hSFkFWtmL-_vfFLMk=s0-d-e1-ft#http://k14.vcmedia.vn/k:dpA6uSv3GtBzvbRT7Y4EBtfN37yCA/Image/2014/02/h10-d9a14/chum-anh-dong-tuyet-dep-cua-nhung-bong-hoa-dang-khoe-sac.gif" style="border-width: 0px;"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#img alt="Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc 3" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/Hc3Y9q8tK2i4n9gcdxnhupSfSVAWuk2-iUhl68vMkwXFbfM35PSflVwgXu10lefHGE1g9HUcYafTKfkazI I2XGrS2X_eHum3CpHGcxtgwA6YJQXnAzhB3_PesCz3rRUBmloI fuA9_NXWbi261vRpMjqW7wVa8SBmH_yuPAnjqXvB0a5SIG_Cnq VidK8mgnBex8ylzMhWJKNsAORWhtpQvg=s0-d-e1-ft#http://k14.vcmedia.vn/k:dpA6uSv3GtBzvbRT7Y4EBtfN37yCA/Image/2014/02/h2-d9a14/chum-anh-dong-tuyet-dep-cua-nhung-bong-hoa-dang-khoe-sac.gif" style="border-width: 0px;"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#img alt="Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc 4" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/dKskMpLbrSPHhk6z513_nv1ULyBicSdIcQKnOllz_mtMmGLfvn PlbDFj0l60tfcmu6xNM7YiTYqss6H5yUQ3pY9XOjWYgEQaSOYs HHS3U1Siy3Izi9pwlx3DcmfXaKBMAt5xt7XGMtXLhQxzJ2PDh9 wEw5zI_2YZWwW7RpgGAg66k0rF4lUW2H3q7jGZT99Jdemoa7eY H3DNWgUGL72dnA=s0-d-e1-ft#http://k14.vcmedia.vn/k:dpA6uSv3GtBzvbRT7Y4EBtfN37yCA/Image/2014/02/h3-d9a14/chum-anh-dong-tuyet-dep-cua-nhung-bong-hoa-dang-khoe-sac.gif" style="border-width: 0px;"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#img alt="Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc 5" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/kqZOjv6hOImicFGKPQBy5LGv0Kijqf5Fe2_zBMD8jcNq45z7gP 3zew2FpidQD5quw8sJZRBMNqQKbP6eMNZnbygafIl2pi_kj9_K ytFk2dVePcAI-_KfP_KTLfzxy_E1caz95v3WuteAdAqEVaDbuvhC90i3s4lx_7Z 5ITlmJ02u1QmcofEDGWvu2x3sa2diTJXnPQKKM_X_klQSzJc4D Q=s0-d-e1-ft#http://k14.vcmedia.vn/k:dpA6uSv3GtBzvbRT7Y4EBtfN37yCA/Image/2014/02/h4-d9a14/chum-anh-dong-tuyet-dep-cua-nhung-bong-hoa-dang-khoe-sac.gif" style="border-width: 0px;"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#img alt="Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc 6" src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/h2DF3JyDXiheLVuotzcdYGqBHGMRA9OFhOxzgZ1KhXGApsL0UM mBT0r_ZeOivOAiJtuE-g23k1tIJgAng5Y4BfWHT38UYbGyIPMJQswUXT7SB01D7QnTVh3 DGlCWWXxdL1URt_BtClmAt4KmwYyhvMry-yGjZlDiP8SqquFStuzpOUXpib7gjWJK3D4wclaZl08MKDfH7ek es6DftA0zEQ=s0-d-e1-ft#http://k14.vcmedia.vn/k:dpA6uSv3GtBzvbRT7Y4EBtfN37yCA/Image/2014/02/h5-d9a14/chum-anh-dong-tuyet-dep-cua-nhung-bong-hoa-dang-khoe-sac.gif" style="border-width: 0px;"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#img alt="Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc 7" src="https://ci5.googleusercontent.com/proxy/WmKo_5Ho-fZ5G9C9p942p-jmjcHku1oROhxQSBRsD3eULeVea7HPIK4wgYUZJspKrsugEVOY btOY7vB-inLnrX0yXtlI9YeIjHtSH-JjnMuSweXJd0Vtj2JXEnmWEKH4gR2UrwbZE4hXLv-XPf7wVzgKzTHTi9oOa8Do5VachW6LBy8rIcRVK8YG3qb6zCXs5 bnEydc7Rjf7NSHLIcjUFw=s0-d-e1-ft#http://k14.vcmedia.vn/k:dpA6uSv3GtBzvbRT7Y4EBtfN37yCA/Image/2014/02/h6-d9a14/chum-anh-dong-tuyet-dep-cua-nhung-bong-hoa-dang-khoe-sac.gif" style="border-width: 0px;"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#img alt="Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc 8" src="https://ci3.googleusercontent.com/proxy/oDkiz6wh2NdD45HvWG7OU5FlI6aEmaLACgoCiiteGexk2atZgE D0HdJy4tAmaLxoE7Z3u-7VFsLHjhf_BDM7YnfYxiwYu8TkSL4C7osnN4_FxlgqlreONfnn Pbi_bU7gHF7bcgo6KCMgaBGRvS4c7PhTSdiHvii6c7kZTSLUGI RdpefsQGfoowOtefmcYXg2H6GS0VkuOOlPI2e6C8-Uhw=s0-d-e1-ft#http://k14.vcmedia.vn/k:dpA6uSv3GtBzvbRT7Y4EBtfN37yCA/Image/2014/02/h7-d9a14/chum-anh-dong-tuyet-dep-cua-nhung-bong-hoa-dang-khoe-sac.gif" style="border-width: 0px;"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#img alt="Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc 9" src="https://ci6.googleusercontent.com/proxy/9_PUxfHFDEFW_S33gkGot-l11AubZZNR3v0RLNHdxw9cybvEjSY7e9VUbr8p-aNa64h_VHCUjz7k6MKR7VzvC1h4H7xhoWvA6S9WHN-LYUaYNKeOqJBQmQK888QwGGm3DRhJljAJOXOl1U2yJpKQKUdnT QukLW6CqVdnxI6FHxFOmTBCmWmAE1ETxbJVP8E51widzaaTeDy qQyx66IyLJQ=s0-d-e1-ft#http://k14.vcmedia.vn/k:dpA6uSv3GtBzvbRT7Y4EBtfN37yCA/Image/2014/02/h8-d9a14/chum-anh-dong-tuyet-dep-cua-nhung-bong-hoa-dang-khoe-sac.gif" style="border-width: 0px;"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#br clear="none"#ed_cl##ed_op#img alt="Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc 10" src="https://ci4.googleusercontent.com/proxy/NqJaTYEmQUwGeqdjeXXV2YG0NJL_PZKUr-D5Bet5WnJRKd-RZSxGwOzpuG2R0vUM6SdKFqndk-1Z4ntFbcnE5BE65JUqQGSTVvxQlB2T8kH6Q8vwhmWquidU-LcMcKuOoqCR3Zb25wT33g_-HmPYXUottyoKIr6aMq0859vu2h4trQ-p8i2_LKFMK8YJwpZlDhlNqAitFXzjK61a-JCa1g=s0-d-e1-ft#http://k14.vcmedia.vn/k:dpA6uSv3GtBzvbRT7Y4EBtfN37yCA/Image/2014/02/h9-d9a14/chum-anh-dong-tuyet-dep-cua-nhung-bong-hoa-dang-khoe-sac.gif" style="border-width: 0px;"#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/blockquote#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/blockquote#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl##ed_op#/blockquote#ed_cl#