Công nghệ Neoweb đã được áp dụng tại kênh Bản Nguyên - Phú Thọ năm 2011. Đến nay sau 3 năm công trình vẫn đang khai thác và làm việc tốt.#ed_op#br#ed_cl##ed_op#br#ed_cl#Một số hình ảnh công trình: https://picasaweb.google.com/1071459...d_op#br#ed_cl#