Mình thấy có Web học tiếng anh hay....(Không quảng cáo, spam đâu nhé, giới thiệu thôi).
Anh em xây dựng mình lười học nên tìm cách ở nhà ngồi học, thấy cách học cũng dễ. Anh em thử nhé, mình thấy giá học cũng không cao. Thời buổi kinh tế khó khăn, chưa có việc làm nhiều hoặc đang thất nghiệp thì chịu khó mài rèn kinh sử, mai này có cơ hội là phất.


Links: http://www.hellochao.vn

Một vài hình ảnh web:
Các bác học thử rồi cho ý kiến. Riêng em thấy hay, phù hợp..

.
Links Trực tiếp