Mạng xã hội mã nguồn mở hàng Việt người Việt dùng!

http://yoyofire.com

Một sinh viên của đại học đã xây dựng một mạng xã hội mã nguồn mở cho mọi ứng dụng game blog forum trang cá nhân mà thành viên khi vào không mất 1 đồng phí nào.
Khác với các mạng xã hội khác phải kết bạn . mạng xã hội mã nguồn mở liên kết toàn bộ thành viên với nhau .
1 mình bạn kết nối với 100000000000000000000 người
Truy cập mạng xã hội mã nguồn mở tại : http://yoyofire.com
Mỗi thành viên đăng nhập và sử dụng mạng xã hội này sẽ được tích lũy điểm = tiền . và lấy điểm đó có thể mua mọi thứ trong mạng xã hội mà không phải nạp tiền như các mạng zing ….v…v.


Mặc dù còn non trẻ nhưng mạng xã hội mã nguồn mỡ có tiềm năng cạnh tranh mạnh với các mạng xã hội khác tính năng vượt trội so với các mạng khác là
*Hệ thống sms miển phíhttp://yoyofire.com/sms
*Hệ thống film miển phí http://yoyofire.com/film
* Game miển phí

Mạng xã hội này mở đầu cho kỉ nguyên sữ dụng mã nguồn mở và ai cũng có thể phát triễn riêng cho mình mà không bị ép buộc phải sữ dụng dịch vụ nhà cung cấp.