Hiện tại do mình thấy mỗi lần đi kiếm ebooks hơi khó mệt và đa số các link đã hỏng nên mình tập hợp những ebook về xây dựng và post tại link dưới. Bạn nào có cần ebook có thể vào tải. Thân
http://magic.revitviet.vn/ebooks/civil-engineering