#ed_op#img src="http://i756.photobucket.com/albums/xx206/zipzippro/lichkhaigiangthang12.png"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##e d_op#font size="5"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#/font#ed_cl##ed_op#font size="3"#ed_cl##ed_op#font color="Red"#ed_cl#Mọi chi tiết các bạn liên hệ tại :#ed_op#/font#ed_cl##ed_op#br#ed_cl##ed_op#font color="Blue"#ed_cl#Trung Tâm Đào Tạo Quản Trị Mạng Trường Tân#ed_op#br#ed_cl#134 Lê Duẫn - Quận Hải Châu - Tp Đà Nẵng#ed_op#br#ed_cl#ĐT : 05113867768#ed_op#/font#ed_cl##ed_op#/font#ed_cl##ed_op#br#ed_cl#