#ed_op#DIV#ed_cl#Hừm, các chiến hữu khoá 97X1 đâu rồi nhỉ, đề nghị anh em vào đây điểm danh nào.#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#01. Phạm Huy Thông - 97X1B#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#02. Trần Quốc Việt - 97X1B#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#03. Võ Hồng Minh - 97X1B#ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#04..........#ed_op#/DIV#ed_cl#