#ed_op#b#ed_cl##ed_op#font size="4"#ed_cl##ed_op#br#ed_cl#
#ed_op#font color="Red"#ed_cl#Nhân dịp kỷ niệm 4 năm thành lập #ed_op#b#ed_cl#VSIC_TTG,#ed_op#/b#ed_cl##ed_op#/font#ed_cl##ed_op#b#ed_cl##ed_op#font color="Blue"#ed_cl#Trường Tân#ed_op#/font#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl# #ed_op#font color="Red"#ed_cl#khuyến mãi lớn
giảm giá đến 50% học phí (chỉ còn 2 triệu) các khoá học chuyên viên mạng
quốc tế CISCO_CCNA #ed_op#/font#ed_cl##ed_op#br#ed_cl#
#ed_op#/font#ed_cl##ed_op#/b#ed_cl##ed_op#br#ed_cl#
#ed_op#br#ed_cl#
#ed_op#div align="center"#ed_cl##ed_op#img src="http://up.anhso.net/upload/20091218/09/o/anhso-22_4_nam.jpg" alt="" border="0"#ed_cl##ed_op#/div#ed_cl#