Kết quả 1 đến 5 của 5
 1. #1

  Tác dụng của nhạc Mozart mà có thể các bạn chưa biết!

  #ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-list: l0 level1 lfo1" class=MsoListParagraphCxSpFirst#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"#ed_cl##ed_op#SPAN style="mso-list: Ignore"#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl#M#ed_op#/STRONG#ed_cl#ột số tác động của nhạc Mozart đối với con người:#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#- Giúp ổn định nhịp tim, giảm stress và phục hồi thần kinh:#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Nghe nhạc Mozart có thể khiến cho nhịp tim con người trở nên ổn định hơn. Nghiên cứu khoảng 23 trường hợp thanh niên tình nguyện tham gia nghiên cứu, các bác sĩ thuộc Bệnh viện Oberwalliser - Thụy Điển đã khẳng định: việc nghe nhạc rất ích lợi đối với bệnh tim.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trong nghiên cứu này, ngoài nhạc Mozart, các bác sĩ còn phát hiện thêm các bản nhạc của nhà soạn nhạc danh tiếng Bach cũng có những tác động ổn định nhịp tim tương tự.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-converted-space#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trẻ sơ sinh được nghe nhạc Mozart cũng giúp giảm được đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề về thần kinh sau khi sinh.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trong quá trình nghe nhạc, một thiết bị camera đã ghi lại toàn bộ những hoạt động và biểu hiện của trẻ sơ sinh và đã công nhận #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# Mozart đã có những ảnh hưởng tuyệt vời đến trạng thái tinh thần của trẻ…#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt 0.5in" class=MsoListParagraphCxSpLast#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#Và còn nhiều, thật nhiều tác dụng khác của #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# hãy truy cập vào website #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#FONT size=3 face=Calibri#ed_cl##ed_op#FONT face=Calibri#ed_cl##ed_op#A href="http://thegioiamnhac.co.tvđể"#ed_cl#http://thegioiamnhac.co.tv#ed_op#/FO...cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#để#ed_op#/A#ed_cl# khám phá một #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#thế giới âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# đầy hấp dẫn lôi cuốn. #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt 0.5in" class=MsoListParagraphCxSpLast#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#Nguồn: #ed_op#FONT face=Calibri#ed_cl##ed_op#A href="http://thegioiamnhac.co.tv"#ed_cl#http://thegioiamnhac.co.tv#ed_op#/A#...op#/DIV#ed_cl#

 2. #2

  Tác dụng của nhạc Mozart mà có thể các bạn chưa biết!

  #ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-list: l0 level1 lfo1" class=MsoListParagraphCxSpFirst#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"#ed_cl##ed_op#SPAN style="mso-list: Ignore"#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl#M#ed_op#/STRONG#ed_cl#ột số tác động của nhạc Mozart đối với con người:#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#- Giúp ổn định nhịp tim, giảm stress và phục hồi thần kinh:#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Nghe nhạc Mozart có thể khiến cho nhịp tim con người trở nên ổn định hơn. Nghiên cứu khoảng 23 trường hợp thanh niên tình nguyện tham gia nghiên cứu, các bác sĩ thuộc Bệnh viện Oberwalliser - Thụy Điển đã khẳng định: việc nghe nhạc rất ích lợi đối với bệnh tim.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trong nghiên cứu này, ngoài nhạc Mozart, các bác sĩ còn phát hiện thêm các bản nhạc của nhà soạn nhạc danh tiếng Bach cũng có những tác động ổn định nhịp tim tương tự.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-converted-space#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trẻ sơ sinh được nghe nhạc Mozart cũng giúp giảm được đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề về thần kinh sau khi sinh.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trong quá trình nghe nhạc, một thiết bị camera đã ghi lại toàn bộ những hoạt động và biểu hiện của trẻ sơ sinh và đã công nhận #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# Mozart đã có những ảnh hưởng tuyệt vời đến trạng thái tinh thần của trẻ…#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt 0.5in" class=MsoListParagraphCxSpLast#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#Và còn nhiều, thật nhiều tác dụng khác của #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# hãy truy cập vào website #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#FONT size=3 face=Calibri#ed_cl##ed_op#FONT face=Calibri#ed_cl##ed_op#A href="http://thegioiamnhac.co.tvđể"#ed_cl#http://thegioiamnhac.co.tv#ed_op#/FO...cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#để#ed_op#/A#ed_cl# khám phá một #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#thế giới âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# đầy hấp dẫn lôi cuốn. #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt 0.5in" class=MsoListParagraphCxSpLast#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#Nguồn: #ed_op#FONT face=Calibri#ed_cl##ed_op#A href="http://thegioiamnhac.co.tv"#ed_cl#http://thegioiamnhac.co.tv#ed_op#/A#...op#/DIV#ed_cl#

 3. #3

  Tác dụng của nhạc Mozart mà có thể các bạn chưa biết!

  #ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-list: l0 level1 lfo1" class=MsoListParagraphCxSpFirst#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"#ed_cl##ed_op#SPAN style="mso-list: Ignore"#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl#M#ed_op#/STRONG#ed_cl#ột số tác động của nhạc Mozart đối với con người:#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#- Giúp ổn định nhịp tim, giảm stress và phục hồi thần kinh:#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Nghe nhạc Mozart có thể khiến cho nhịp tim con người trở nên ổn định hơn. Nghiên cứu khoảng 23 trường hợp thanh niên tình nguyện tham gia nghiên cứu, các bác sĩ thuộc Bệnh viện Oberwalliser - Thụy Điển đã khẳng định: việc nghe nhạc rất ích lợi đối với bệnh tim.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trong nghiên cứu này, ngoài nhạc Mozart, các bác sĩ còn phát hiện thêm các bản nhạc của nhà soạn nhạc danh tiếng Bach cũng có những tác động ổn định nhịp tim tương tự.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-converted-space#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trẻ sơ sinh được nghe nhạc Mozart cũng giúp giảm được đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề về thần kinh sau khi sinh.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trong quá trình nghe nhạc, một thiết bị camera đã ghi lại toàn bộ những hoạt động và biểu hiện của trẻ sơ sinh và đã công nhận #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# Mozart đã có những ảnh hưởng tuyệt vời đến trạng thái tinh thần của trẻ…#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt 0.5in" class=MsoListParagraphCxSpLast#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#Và còn nhiều, thật nhiều tác dụng khác của #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# hãy truy cập vào website #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#FONT size=3 face=Calibri#ed_cl##ed_op#FONT face=Calibri#ed_cl##ed_op#A href="http://thegioiamnhac.co.tvđể"#ed_cl#http://thegioiamnhac.co.tv#ed_op#/FO...cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#để#ed_op#/A#ed_cl# khám phá một #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#thế giới âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# đầy hấp dẫn lôi cuốn. #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt 0.5in" class=MsoListParagraphCxSpLast#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#Nguồn: #ed_op#FONT face=Calibri#ed_cl##ed_op#A href="http://thegioiamnhac.co.tv"#ed_cl#http://thegioiamnhac.co.tv#ed_op#/A#...op#/DIV#ed_cl#

 4. #4

  Tác dụng của nhạc Mozart mà có thể các bạn chưa biết!

  #ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-list: l0 level1 lfo1" class=MsoListParagraphCxSpFirst#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"#ed_cl##ed_op#SPAN style="mso-list: Ignore"#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl#M#ed_op#/STRONG#ed_cl#ột số tác động của nhạc Mozart đối với con người:#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#- Giúp ổn định nhịp tim, giảm stress và phục hồi thần kinh:#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Nghe nhạc Mozart có thể khiến cho nhịp tim con người trở nên ổn định hơn. Nghiên cứu khoảng 23 trường hợp thanh niên tình nguyện tham gia nghiên cứu, các bác sĩ thuộc Bệnh viện Oberwalliser - Thụy Điển đã khẳng định: việc nghe nhạc rất ích lợi đối với bệnh tim.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trong nghiên cứu này, ngoài nhạc Mozart, các bác sĩ còn phát hiện thêm các bản nhạc của nhà soạn nhạc danh tiếng Bach cũng có những tác động ổn định nhịp tim tương tự.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-converted-space#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trẻ sơ sinh được nghe nhạc Mozart cũng giúp giảm được đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề về thần kinh sau khi sinh.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trong quá trình nghe nhạc, một thiết bị camera đã ghi lại toàn bộ những hoạt động và biểu hiện của trẻ sơ sinh và đã công nhận #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# Mozart đã có những ảnh hưởng tuyệt vời đến trạng thái tinh thần của trẻ…#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt 0.5in" class=MsoListParagraphCxSpLast#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#Và còn nhiều, thật nhiều tác dụng khác của #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# hãy truy cập vào website #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#FONT size=3 face=Calibri#ed_cl##ed_op#FONT face=Calibri#ed_cl##ed_op#A href="http://thegioiamnhac.co.tvđể"#ed_cl#http://thegioiamnhac.co.tv#ed_op#/FO...cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#để#ed_op#/A#ed_cl# khám phá một #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#thế giới âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# đầy hấp dẫn lôi cuốn. #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt 0.5in" class=MsoListParagraphCxSpLast#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#Nguồn: #ed_op#FONT face=Calibri#ed_cl##ed_op#A href="http://thegioiamnhac.co.tv"#ed_cl#http://thegioiamnhac.co.tv#ed_op#/A#...op#/DIV#ed_cl#

 5. #5

  Tác dụng của nhạc Mozart mà có thể các bạn chưa biết!

  #ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0in 0pt 0.5in; mso-list: l0 level1 lfo1" class=MsoListParagraphCxSpFirst#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"#ed_cl##ed_op#SPAN style="mso-list: Ignore"#ed_cl##ed_op#SPAN style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl#M#ed_op#/STRONG#ed_cl#ột số tác động của nhạc Mozart đối với con người:#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#- Giúp ổn định nhịp tim, giảm stress và phục hồi thần kinh:#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Nghe nhạc Mozart có thể khiến cho nhịp tim con người trở nên ổn định hơn. Nghiên cứu khoảng 23 trường hợp thanh niên tình nguyện tham gia nghiên cứu, các bác sĩ thuộc Bệnh viện Oberwalliser - Thụy Điển đã khẳng định: việc nghe nhạc rất ích lợi đối với bệnh tim.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trong nghiên cứu này, ngoài nhạc Mozart, các bác sĩ còn phát hiện thêm các bản nhạc của nhà soạn nhạc danh tiếng Bach cũng có những tác động ổn định nhịp tim tương tự.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-converted-space#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trẻ sơ sinh được nghe nhạc Mozart cũng giúp giảm được đáng kể nguy cơ mắc các vấn đề về thần kinh sau khi sinh.#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#BR#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl#Trong quá trình nghe nhạc, một thiết bị camera đã ghi lại toàn bộ những hoạt động và biểu hiện của trẻ sơ sinh và đã công nhận #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# Mozart đã có những ảnh hưởng tuyệt vời đến trạng thái tinh thần của trẻ…#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl##ed_op#?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt 0.5in" class=MsoListParagraphCxSpLast#ed_cl##ed_op#SPAN class=apple-style-span#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#Và còn nhiều, thật nhiều tác dụng khác của #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# hãy truy cập vào website #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#FONT size=3 face=Calibri#ed_cl##ed_op#FONT face=Calibri#ed_cl##ed_op#A href="http://thegioiamnhac.co.tvđể"#ed_cl#http://thegioiamnhac.co.tv#ed_op#/FO...cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#để#ed_op#/A#ed_cl# khám phá một #ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#thế giới âm nh#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#ạ#ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Calibri','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-theme-font: minor-bidi; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA"#ed_cl#c#ed_op#SPAN style="mso-spacerun: yes"#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/SPAN#ed_cl# đầy hấp dẫn lôi cuốn. #ed_op#/SPAN#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P style="TEXT-INDENT: 0.5in; MARGIN: 0in 0in 10pt 0.5in" class=MsoListParagraphCxSpLast#ed_cl##ed_op#SPAN style="LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; FONT-SIZE: 12pt"#ed_cl#Nguồn: #ed_op#FONT face=Calibri#ed_cl##ed_op#A href="http://thegioiamnhac.co.tv"#ed_cl#http://thegioiamnhac.co.tv#ed_op#/A#...op#/DIV#ed_cl#

 

 

Các Chủ đề tương tự

 1. Mozart Online
  Bởi nstung trong diễn đàn Tin tức Tham khảo
  Trả lời: 0
  Bài cuối: 15-02-2006, 01:39 AM

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  
 
 
Copyright © 2000 - 2008, YourSiteForums.com. All Rights Reserved.
No Duplication Permitted! CompleteVB skins shared by PreSofts.Com
CompleteVB skins shared by PreSofts.Com