Kết quả 1 đến 10 của 10
 1. #1

  Cần Hỏi Gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  #ed_op#DIV#ed_cl#Sao Không Có Khoa Cơ Khí Giao Thông Trong Diễn Đàn Này Vậy????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????#ed_op#/DIV#ed_cl#

 2. #2

  Cần Hỏi Gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  #ed_op#DIV#ed_cl#Sao Không Có Khoa Cơ Khí Giao Thông Trong Diễn Đàn Này Vậy????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????#ed_op#/DIV#ed_cl#

 3. #3

  Cần Hỏi Gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  #ed_op#DIV#ed_cl#Sao Không Có Khoa Cơ Khí Giao Thông Trong Diễn Đàn Này Vậy????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????#ed_op#/DIV#ed_cl#

 4. #4

  Cần Hỏi Gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  #ed_op#DIV#ed_cl#Sao Không Có Khoa Cơ Khí Giao Thông Trong Diễn Đàn Này Vậy????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????#ed_op#/DIV#ed_cl#

 5. #5

  Cần Hỏi Gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  #ed_op#DIV#ed_cl#Sao Không Có Khoa Cơ Khí Giao Thông Trong Diễn Đàn Này Vậy????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????#ed_op#/DIV#ed_cl#

 6. #6
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Aug 2006
  Vị trí hiện tại
  Đà Nẵng
  Bài viết
  200

  Re: Cần Hỏi Gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Trích dẫn Gửi bởi mrvanlanh
  #ed_op#DIV#ed_cl#Sao Không Có Khoa Cơ Khí Giao Thông Trong Diễn Đàn Này Vậy????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????#ed_op#/DIV#ed_cl#
  #ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Chào mừng bạn #ed_op#B style="mso-bidi-font-weight: normal"#ed_cl#mrvanlanh#ed_op#/B#ed_cl# đã gia nhập diễn đàn. Tôi xin phép trả lời câu hỏi “Gấp” của bạn như sau:#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Diễn đàn ban đầu được một nhóm cựu sinh viên 91X1 của trường BKĐN sáng lập với ý tưởng là để giao lưu, chia sẻ và tập hợp sức mạnh tập thể.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Sau đó có thêm nhiều thành viên của (cựu) sinh viên, kỹ sư từ ĐH BKĐN tham gia, và bây giờ là dành cho tất cả các kỹ sư xây dựng, những người muốn chia sẻ để cùng nhau phát triển diễn đàn chúng tôi đều hoan nghênh.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Xin xem lời chào của đại diện nhóm sáng lập tại đây:#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#A href="http://www.bachkhoadanang.net/forum/viewtopic.php?t=4"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#http://www.bachkhoadanang.net/forum/...ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Hiện tại chưa có chủ đề (topic) về Cơ khí Giao thông, nhưng nếu các bạn tham gia có thể mở topic này để thảo luận. Diễn đàn là bình đẳng và là nơi chia sẻ, trao đổi mà. Mong được bạn chia sẻ nhiều hơn.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Bạn cũng có thể tham gia diễn đàn này với nhiều thông tin và đa ngành nghề.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#A href="http://cauduongbkdn.com/f@rums/"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#http://cauduongbkdn.com/f@rums/#ed_o...ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Thân mến,#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Hoan533#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#I style="mso-bidi-font-style: normal"#ed_cl##ed_op#FONT size=3#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman"#ed_cl#PS: Đọc cái tiêu đề và nội dung với rất nhiều dấu chấm than (!!!) và dấu hỏi (???) làm tôi tưởng có thông tin về cơn bảo khẩn cấp số 11 đang đổ bộ vào Đà Nẵng. #ed_op#o#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/I#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl#

 7. #7
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Aug 2006
  Vị trí hiện tại
  Đà Nẵng
  Bài viết
  200

  Re: Cần Hỏi Gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Trích dẫn Gửi bởi mrvanlanh
  #ed_op#DIV#ed_cl#Sao Không Có Khoa Cơ Khí Giao Thông Trong Diễn Đàn Này Vậy????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????#ed_op#/DIV#ed_cl#
  #ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Chào mừng bạn #ed_op#B style="mso-bidi-font-weight: normal"#ed_cl#mrvanlanh#ed_op#/B#ed_cl# đã gia nhập diễn đàn. Tôi xin phép trả lời câu hỏi “Gấp” của bạn như sau:#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Diễn đàn ban đầu được một nhóm cựu sinh viên 91X1 của trường BKĐN sáng lập với ý tưởng là để giao lưu, chia sẻ và tập hợp sức mạnh tập thể.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Sau đó có thêm nhiều thành viên của (cựu) sinh viên, kỹ sư từ ĐH BKĐN tham gia, và bây giờ là dành cho tất cả các kỹ sư xây dựng, những người muốn chia sẻ để cùng nhau phát triển diễn đàn chúng tôi đều hoan nghênh.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Xin xem lời chào của đại diện nhóm sáng lập tại đây:#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#A href="http://www.bachkhoadanang.net/forum/viewtopic.php?t=4"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#http://www.bachkhoadanang.net/forum/...ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Hiện tại chưa có chủ đề (topic) về Cơ khí Giao thông, nhưng nếu các bạn tham gia có thể mở topic này để thảo luận. Diễn đàn là bình đẳng và là nơi chia sẻ, trao đổi mà. Mong được bạn chia sẻ nhiều hơn.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Bạn cũng có thể tham gia diễn đàn này với nhiều thông tin và đa ngành nghề.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#A href="http://cauduongbkdn.com/f@rums/"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#http://cauduongbkdn.com/f@rums/#ed_o...ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Thân mến,#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Hoan533#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#I style="mso-bidi-font-style: normal"#ed_cl##ed_op#FONT size=3#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman"#ed_cl#PS: Đọc cái tiêu đề và nội dung với rất nhiều dấu chấm than (!!!) và dấu hỏi (???) làm tôi tưởng có thông tin về cơn bảo khẩn cấp số 11 đang đổ bộ vào Đà Nẵng. #ed_op#o#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/I#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl#

 8. #8
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Aug 2006
  Vị trí hiện tại
  Đà Nẵng
  Bài viết
  200

  Re: Cần Hỏi Gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Trích dẫn Gửi bởi mrvanlanh
  #ed_op#DIV#ed_cl#Sao Không Có Khoa Cơ Khí Giao Thông Trong Diễn Đàn Này Vậy????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????#ed_op#/DIV#ed_cl#
  #ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Chào mừng bạn #ed_op#B style="mso-bidi-font-weight: normal"#ed_cl#mrvanlanh#ed_op#/B#ed_cl# đã gia nhập diễn đàn. Tôi xin phép trả lời câu hỏi “Gấp” của bạn như sau:#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Diễn đàn ban đầu được một nhóm cựu sinh viên 91X1 của trường BKĐN sáng lập với ý tưởng là để giao lưu, chia sẻ và tập hợp sức mạnh tập thể.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Sau đó có thêm nhiều thành viên của (cựu) sinh viên, kỹ sư từ ĐH BKĐN tham gia, và bây giờ là dành cho tất cả các kỹ sư xây dựng, những người muốn chia sẻ để cùng nhau phát triển diễn đàn chúng tôi đều hoan nghênh.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Xin xem lời chào của đại diện nhóm sáng lập tại đây:#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#A href="http://www.bachkhoadanang.net/forum/viewtopic.php?t=4"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#http://www.bachkhoadanang.net/forum/...ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Hiện tại chưa có chủ đề (topic) về Cơ khí Giao thông, nhưng nếu các bạn tham gia có thể mở topic này để thảo luận. Diễn đàn là bình đẳng và là nơi chia sẻ, trao đổi mà. Mong được bạn chia sẻ nhiều hơn.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Bạn cũng có thể tham gia diễn đàn này với nhiều thông tin và đa ngành nghề.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#A href="http://cauduongbkdn.com/f@rums/"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#http://cauduongbkdn.com/f@rums/#ed_o...ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Thân mến,#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Hoan533#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#I style="mso-bidi-font-style: normal"#ed_cl##ed_op#FONT size=3#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman"#ed_cl#PS: Đọc cái tiêu đề và nội dung với rất nhiều dấu chấm than (!!!) và dấu hỏi (???) làm tôi tưởng có thông tin về cơn bảo khẩn cấp số 11 đang đổ bộ vào Đà Nẵng. #ed_op#o#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/I#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl#

 9. #9
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Aug 2006
  Vị trí hiện tại
  Đà Nẵng
  Bài viết
  200

  Re: Cần Hỏi Gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Trích dẫn Gửi bởi mrvanlanh
  #ed_op#DIV#ed_cl#Sao Không Có Khoa Cơ Khí Giao Thông Trong Diễn Đàn Này Vậy????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????#ed_op#/DIV#ed_cl#
  #ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Chào mừng bạn #ed_op#B style="mso-bidi-font-weight: normal"#ed_cl#mrvanlanh#ed_op#/B#ed_cl# đã gia nhập diễn đàn. Tôi xin phép trả lời câu hỏi “Gấp” của bạn như sau:#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Diễn đàn ban đầu được một nhóm cựu sinh viên 91X1 của trường BKĐN sáng lập với ý tưởng là để giao lưu, chia sẻ và tập hợp sức mạnh tập thể.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Sau đó có thêm nhiều thành viên của (cựu) sinh viên, kỹ sư từ ĐH BKĐN tham gia, và bây giờ là dành cho tất cả các kỹ sư xây dựng, những người muốn chia sẻ để cùng nhau phát triển diễn đàn chúng tôi đều hoan nghênh.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Xin xem lời chào của đại diện nhóm sáng lập tại đây:#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#A href="http://www.bachkhoadanang.net/forum/viewtopic.php?t=4"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#http://www.bachkhoadanang.net/forum/...ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Hiện tại chưa có chủ đề (topic) về Cơ khí Giao thông, nhưng nếu các bạn tham gia có thể mở topic này để thảo luận. Diễn đàn là bình đẳng và là nơi chia sẻ, trao đổi mà. Mong được bạn chia sẻ nhiều hơn.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Bạn cũng có thể tham gia diễn đàn này với nhiều thông tin và đa ngành nghề.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#A href="http://cauduongbkdn.com/f@rums/"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#http://cauduongbkdn.com/f@rums/#ed_o...ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Thân mến,#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Hoan533#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#I style="mso-bidi-font-style: normal"#ed_cl##ed_op#FONT size=3#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman"#ed_cl#PS: Đọc cái tiêu đề và nội dung với rất nhiều dấu chấm than (!!!) và dấu hỏi (???) làm tôi tưởng có thông tin về cơn bảo khẩn cấp số 11 đang đổ bộ vào Đà Nẵng. #ed_op#o#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/I#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl#

 10. #10
  Senior Member
  Ngày tham gia
  Aug 2006
  Vị trí hiện tại
  Đà Nẵng
  Bài viết
  200

  Re: Cần Hỏi Gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Trích dẫn Gửi bởi mrvanlanh
  #ed_op#DIV#ed_cl#Sao Không Có Khoa Cơ Khí Giao Thông Trong Diễn Đàn Này Vậy????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????????#ed_op#/DIV#ed_cl#
  #ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Chào mừng bạn #ed_op#B style="mso-bidi-font-weight: normal"#ed_cl#mrvanlanh#ed_op#/B#ed_cl# đã gia nhập diễn đàn. Tôi xin phép trả lời câu hỏi “Gấp” của bạn như sau:#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Diễn đàn ban đầu được một nhóm cựu sinh viên 91X1 của trường BKĐN sáng lập với ý tưởng là để giao lưu, chia sẻ và tập hợp sức mạnh tập thể.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Sau đó có thêm nhiều thành viên của (cựu) sinh viên, kỹ sư từ ĐH BKĐN tham gia, và bây giờ là dành cho tất cả các kỹ sư xây dựng, những người muốn chia sẻ để cùng nhau phát triển diễn đàn chúng tôi đều hoan nghênh.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Xin xem lời chào của đại diện nhóm sáng lập tại đây:#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#A href="http://www.bachkhoadanang.net/forum/viewtopic.php?t=4"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#http://www.bachkhoadanang.net/forum/...ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Hiện tại chưa có chủ đề (topic) về Cơ khí Giao thông, nhưng nếu các bạn tham gia có thể mở topic này để thảo luận. Diễn đàn là bình đẳng và là nơi chia sẻ, trao đổi mà. Mong được bạn chia sẻ nhiều hơn.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Bạn cũng có thể tham gia diễn đàn này với nhiều thông tin và đa ngành nghề.#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#A href="http://cauduongbkdn.com/f@rums/"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#http://cauduongbkdn.com/f@rums/#ed_o...ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Thân mến,#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl#Hoan533#ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#o#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman" size=3#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#P class=MsoNormal style="MARGIN: 0mm 0mm 0pt"#ed_cl##ed_op#I style="mso-bidi-font-style: normal"#ed_cl##ed_op#FONT size=3#ed_cl##ed_op#FONT face="Times New Roman"#ed_cl#PS: Đọc cái tiêu đề và nội dung với rất nhiều dấu chấm than (!!!) và dấu hỏi (???) làm tôi tưởng có thông tin về cơn bảo khẩn cấp số 11 đang đổ bộ vào Đà Nẵng. #ed_op#o#ed_cl##ed_op#/o#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/I#ed_cl##ed_op#/P#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl#

 

 

Quyền viết bài

 • Bạn không thể đăng chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài
 •  
 
 
Copyright © 2000 - 2008, YourSiteForums.com. All Rights Reserved.
No Duplication Permitted! CompleteVB skins shared by PreSofts.Com
CompleteVB skins shared by PreSofts.Com