#ed_op#DIV#ed_cl#bác nào có đề thi liên thông các năm trước cho em xin với #ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl#mail của em #ed_op#STRONG#ed_cl#huyxt@cit.udn.vn#ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl#