#ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl#Chào các bạn #ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl#Mì nh không may thi đậu ngành CNTT của trường Bách khoa #ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl#nh ng mình tin mình sẻ học tốt ngành này bởi vì mình là wripdanhekip nick Yahoo của mình đó #ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl##ed_op#DIV#ed_cl##ed_op#STRONG#ed_cl#nà o nhungwng ai học ngành CNTT hãy cùng nhau tiến lên để cùng nhau tranh #ed_op#FONT color=#ff0000#ed_cl##ed_op#FONT color=#0060bf#ed_cl#tài #ed_op#/FONT#ed_cl#đất #ed_op#FONT color=#ff7f00#ed_cl#việt#ed_op#/FONT#ed_cl# #ed_op#/FONT#ed_cl##ed_op#/STRONG#ed_cl##ed_op#/DIV#ed_cl#